50828
  ۱۳۹۲/۷/۹
نذر نگاه
خدايا مرا لياقت مرثيه نيست و زمان ، زه غمگساري نيست زمان تو يكي بدان ،که اشك را بي بهانه از من نستاني !! زمین ، تو يكي بدان ، ايستادگي را به هر بهایی از من نخواهي گرفت
   

« نذر نگاه »

خدايا مرا لياقت مرثيه نيست و زمان ، زه غمگساري نيست
زمان تو يكي بدان ،که اشك را بي بهانه از من نستاني !!
زمین ، تو يكي بدان ، ايستادگي را به هر بهایی از من نخواهي نگرفت
من جانباز جانمازم
من ازشهر شقايقم
من ميراث دار فهم ولايتم
، من همان كوهسار بلند ديروزم ، من همان آبشار پرجوشش فردايم
من ، رازدار شهادتم ، من فن آور تكنيك آتش عشقم
من ، همان از نسل هدايت ، از مهد كرامت ، از حمد پرطراوت جلگه سبز غيرت آذربايجانم
زمان ، تو يكي بدان اشك را بي بهانه از من نستاني !!
دفتر عشق را از هزاره شيعه برگرفته ام
جانماز نمازم را مملو از عطر معطر شقايق كرده ام
من سنگربان ميدان دار ولايت شير خدايم
من از گلِ گريه ، گلاب خنده مي گيرم .
از قوس قزح آسمان باراني تاريخم ، منشور هدايت در آستين ، دارم
من مي خواهم از يادها يادگاراني بسازم كه دهکده كوچك دنيا به تماشاي آن بنشيند
اي اشك ، ترا نخواهم بخشيد كه بر نامحرم ، محرم شوي
اي اشك تو امانت كربلايي و... تنهامرهم زخم هایم باتو ،محرم برمن بهار می شود

توحید اصغر زاده

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved